WYNIKI KONKURSU NA WYKONANIE INSYGNIÓW KRÓLOWEJ JADWIGI

W dniu 29.04.2013r. komisja w składzie:
Pani Joanna Radomska-przewodnicząca,
Pani Renata Biernacka,
Pani Bogumiła Pergoł ,
Pani Kalina Piorun-Glanda
spośród złożonych prac komisja wyłoniła najlepsze w następujących kategoriach: