WIZYTA PRZEDSTAWICIELI ZESPOŁU SZKÓL IM. PREZYDENTA IGNACEGO MOŚCICKIEGO W ZIELONCE

W środę 3 kwietnia 2013 r. odwiedzili nas przedstawiciele Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce. Dwóch nauczycieli i jedna uczennica z tej szkoły zachęcali przyszłych absolwentów naszego gimnazjum do podjęcia nauki w ich placówce. Dysponują oni nowoczesną bazą