sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji kuratoryjnych konkursów przedmiotowych

SPRAWOZDANIE
z realizacji kuratoryjnych konkursów przedmiotowych
w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi
w roku szkolnym 2013/2014

Konkursy przedmiotowe w naszej szkole przebiegały zgodnie z Regulaminem organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2013/2014 zatwierdzonym

SPRAWOZDANIE Z KONKURSU „ ZDROWYM BYĆ”

W maju 2012 r. w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi odbył się konkurs plastyczny „Zdrowym być” pod opieką P. Elżbiety Ołdak, P. Hanny Dąbrowskiej i P. Jolanty Chmielewskiej. Celem konkursu było kreowanie i propagowanie właściwych postaw zdrowotnych