WYNIKI KONKURSU WIEDZY O ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIDZE-PATRONCE SZKOŁY

W dniu 14.05.2013r. komisja w składzie:
Pani Joanna Radomska – przewodnicząca
Pani Bogumiła Pergoł,
Pani Renata Biernacka
Pani Agata Wawryka
Największą wiedzą wykazali się: