NOWY ROK SZKOLNY

Inauguracja roku szkolnego 2013/2014 rozpoczęła się mszą święta w Kaplicy Męczenników Podlaskich w Tłuszczu celebrowaną przez Ks. Jacka Wąsowskiego.

Po mszy świętej udaliśmy się prze budynek