Dni Patrona

Dni Patrona

„ŻYJE NADAL W NARODZIE

TA, KTÓRA ŻYŁA DLA NARODU…”

Kronikarz Jan Długosz  pisał o królowej Jadwidze: „Była ona bardzo powabna na twarzy, lecz obyczajami i cnotami powabniejsza;  (…) Była pełna wielkiej szczodrobliwości wobec biednych, wdów, przybyszów i wobec

Zaproszenie na obchody Dnia Patrona Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu

...     czytaj dalej...