Julek – nasz kolega z Kamerunu

Wielu chrześcijan oddaje życie, by w dalekich krajach, często bardzo niebezpiecznych, głosić Ewangelię i pomagać najuboższym. Jednak jak apelował nasz rodak Jan Paweł II: „misja Jezusa Chrystusa powierzona K...     czytaj dalej...