Dzień patronki

6 czerwca 2012r. w naszym Gimnazjum był dniem czci dla naszej patronki Królowej Jadwigi. Na początku uroczystości młodzież wraz z zaproszonymi gośćmi udała się na Mszę Świętą na czele z pocztem sztandarowym. Następnie w salce rekreacyjno-sportowej miała miejsce część