Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu

Do pobrania: Regulamin Rady Rodziców

Nr konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu:

Nr rachunku Rady Rodziców oddziałów przedszkolnych:
68 1020 1042 0000 8302 0424 2574

 Nr rachunku Rady Rodziców szkoły podstawowej:
70 1020 1042 0000 8902 0424 2632

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020
———————-

 

Ustalone składki w roku szkolnym 2019/2020:

Zerówki – 25zł/mc
W tej kwocie dzieci mają zapewnione:

 1. Mały Mikołaj (zwykłe wyjście np. na kulki w Mikołajki)
 2. 2.Duży Mikołaj (prezent Wigilijny)
 3. 3.Dzień babci/dziadka (słodki poczęstunek)
 4. 4.Duża wycieczka (np. do Centrum Nauki Kopernik)
 5. 5.Mała wycieczka (np. Mini Zoo)
 6. Drobne wydatki na bieżące potrzeby

Składka na Radę Rodziców dla uczniów Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2019/2020:

50zł – pierwsze dziecko w szkole
30zł – drugie i kolejne dziecko

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu na klasę z największą frekwencją wpłat na rzecz budżetu Rady Rodziców

 

-> Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego <-

 

 

 Program II Mazowieckiej  Regionalnej  Konferencji Rad Rodziców –  06.11.2018r.
(Rady Rodziców – ważni uczestnicy życia szkół)

9.00-10.00:  Rejestracja uczestników

10.00-10.10:  Otwarcie Konferencji:  Mazowiecki Kurator Oświaty

10.10-10.20:  Wystąpienia Gości Honorowych

10.20-11.00:  Miejsce i rola rad rodziców w polskim systemie  oświaty, w świetle  obowiązujących regulacji prawnych:  Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice  Szkole”

11.00-11.40:  Dyrektor szkoły – partner i sojusznik rady rodziców w budowaniu  współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego oraz  tworzeniu i realizacji  programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły: Mirosława Grzemba-Wojciechowska, Pełnomocnik Fundacji „Rodzice Szkole”                  

11.40-12.00:  Egzamin ósmoklasisty – co warto wiedzieć?:  Przedstawiciel Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

12.00-12.30:  Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020:  Przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty

12.30-13.00:  Przerwa kawowa / konferencja prasowa/

13.00-14.00:  Gospodarka finansowa rad rodziców:

– jak założyć i prowadzić rachunek bankowy rady rodziców?

– jak przygotować preliminarz budżetowy rady rodziców?

– jak pozyskiwać dodatkowe środki na działalność rad rodziców (festyny

szkolne, loterie fantowe, konkursy, darczyńcy zewnętrzni)?

– jak prowadzić dokumentację finansową  rad rodziców?

– jakie zapisy dotyczące gospodarki finansowej rad rodziców powinny  się znaleźć w Regulaminie rady rodziców? :  Krzysztof Zuba, Pełnomocnik Fundacji „Rodzice Szkole”

 14.00-14.45:  Dyskusja, Pytania i odpowiedzi

14.45-15.00:  Podsumowanie i zakończenie Konferencji:  Mazowiecki Kurator Oświaty, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Uwaga:
Po wystąpieniu każdego z prelegentów organizatorzy przewidują 10 minut na pytania  i odpowiedzi.

Do pobrania: Zaproszenie do udziału w konferencji

 

 INFORMACJA

Plan porządku zebrania Rady Rodziców dn. 02.02.2018r.

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Potwierdzenie quorum ( w przypadku braku quorum rozpoczęcie zebrania po 10 min )
 3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania Rady Rodziców
 4. Bal karnawałowy – 7 luty (środa)
 5. Dyskusja na temat palenia papierosów przez uczniów – możliwości zapobiegania
 6. Nagrody za udział w konkursach- szukanie funduszy
 7. Wnioski Dyrektora Szkoły
 8. Preliminarz wydatków
 9. Wolne wnioski
 10. Ustalenie terminu następnego zebrania
 11. Zakończenie zebrania

ZE SPRZEDAŻY CIAST WPŁYNĘŁO 527, 50 ZŁ.