Gimzetka

,,Gimzetka” to gazetka szkolna w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu, której początki sięgają 2002 r. Jej założycielem była pani Marta Donach. Następnie gazetkę prowadziła pani Alicja Ołdak, a od 2006 r. ,,Gimzetka” prowadzona jest przez panią Agnieszkę Kadaj.

,,Gimzetka” relacjonuje aktualne wydarzenia szkolne i lokalne. Spotkania zespołu redakcyjnego odbywają się co tydzień. Celem spotkań zespołu jest ustalenie tematu wiodącego kolejnego numeru, przydział funkcji i obowiązków, a także konsultacje dotyczące realizacji zadań.

Członkowie zespołu redakcyjnego oprócz redagowania tekstów i wykonywania fotografii, grafiki, realizują również inne zadania. W roku szkolnym 2013/2014 zrealizowaliśmy film promujący szkołę, a także uczestniczyliśmy w projekcie „Penfriends”, w którym doskonaliliśmy język angielski współpracując ze szkołą w Turcji. W roku szkolnym 2016/2017 przygotowano film promujący Powiatowy Konkurs Recytatorski „Spotkanie z poezją”.