SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. KRÓLOWEJ JADWIGI W TŁUSZCZU
W ROKU 2019/2020

1. Język polski

– „Słowa z uśmiechem” Program nauczania dla klas 4-8. E. Horwath, A. Żegleń.

– ,,Świat w słowach i obrazach’’ , ,,Gramatyka i stylistyka’’ – program nauczania języka polskiego
w klasie VII-VIII szkoły podstawowej.

 

2. Język angielski

–  Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII  . J. Stefańska.

– Program nauczania języka angielskiego zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 2012r.
z późniejszymi zmianami. I etap edukacyjny.

– Program nauczania języka angielskiego dla klas VII-VIII. Joanna Stefańska.

 

3. Historia

– „Podróże w czasie”. Program nauczania historii w szkole podstawowej R. Tocha.

 

4. Biologia

– ,,Program nauczania biologii  ,,Puls życia’’ w klasach V-VIII. Anna Zdziennicka.

 

5. Chemia

- Program nauczania chemii w szkole podstawowej. T. Kulawik, M. Litwin

 

6. Geografia

– Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej  ,,Planeta nowa’’. M.Tuz, B. Dzudzic

 

7. Matematyka

– „Matematyka z plusem” Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej.
M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech.

 

8. Fizyka

– Program nauczania fizyki w szkole podstawowej ,,Spotkanie z fizyką’’ G. Francuz – Ornat,
T. Kulawik

 

9. Przyroda

– „Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody w klasie IV szkoły podstawowej. J. Golonko.

 

10. Informatyka

– Program nauczania dla klas 4-8. J. Dulian, W. Hermanowski.

 

11. Religia

– „Pójść za Jezusem Chrystusem” AZ-3-01/10 ks. Jan Szept, Danuta Jaćkowiak.

– „ W drodze do wieczernika” klasa I-III szkoły podstawowej. Kom. Wych. Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

– „Poznaję Boga i w Niego wierzę” klasa IV-VI szkoły podstawowej. Kom. Wych. Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

– Pójść za Jezusem Chrystusem’’ Ks. P. Tomasik

 

12. Plastyka

– „Do dzieła” program nauczania do klasy 4-7 szkoły podstawowej. J. Lukas, K. Onak, M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak.

 

13. Muzyka

– Program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej – ,,Lekcje muzyki’’.
M. Gomek, G. Kilbach

 

14. Wychowanie fizyczne

– Program nauczania z wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej K. Warchoł

 

15. Język niemiecki

– Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej.
A. Kubicki

 

16. Zajęcia techniczne

– „Jak to działa”. Program nauczania techniki w szkole podstawowej. L. Łubecki, M. Łubecka.

 

17. Edukacja dla bezpieczeństwa

– Program nauczania Edukacja dla bezpieczeństwa. „Żyję i działam bezpiecznie” Jarosław Słoma.

 

18. Wiedza o społeczeństwie

– program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej Nowa era „dziś i jutro”

 

19. Edukacja wczesnoszkolna

– „Szkolni przyjaciele”. 813/1/2017, 813/2/2017. E Schumacher, I Zarzycka, K. Preibisz-Wola, prof. Dr hab. J. Hanisz.

– „Ćwiczenia z pomysłem”. Progam nauczania edukacji wczesnoszkolnej. J.  Brzózka, K. Harmak,
K. Izbińska, A. Jesiocha, W. Went.

 

20. Wychowanie przedszkolne

– ,,Plac zabaw sześciolatek” – roczne przygotowanie przedszkolne. Ewa Janus, Anna Idzikowska Guzy.