SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. KRÓLOWEJ JADWIGI W TŁUSZCZU W ROKU 2018/2019

 1. Język polski

- „Świat w słowach i obrazach” program nauczania języka polskiego dla klas I-III gimnazjum. M. Bobińska.

- „Słowa na start”. Program nauczania języka polskiego dla klas 4-8. M. Derlukiewicz.

- „Słowa z uśmiechem” Program nauczania języka polskiego dla klas 4-8. E. Horwath, A. Żegleń.

- ,,Świat w słowach i obrazach’’ , ,,Gramatyka i stylistyka’’ – program nauczania języka polskiego w klasie

 VII-VIII szkoły podstawowej

 1. Język angielski

- Program nauczania języka angielskiego. E. Lewandowski, B. Czarniecka- Cicha, B. Maliszewski.

- Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III zgodny z podstawą programową z dnia 14 lutego 2017r. M. Bogucka.

-  Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII  . J. Stefańska.

- Program nauczania języka angielskiego zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 2012r.z późniejszymi zmianami. I etap edukacyjny.

- Program nauczania języka angielskiego dla klas VII-VIII. Joanna Stefańska.

 1. Historia

- „Bliżej historii” Program nauczania  historii w gimnazjum.   A. Plucińska – Mieloch, K. Kowalewski, K. Błachomska.

- „Klucz do historii „. Program nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej M. Lis.

- „Podróże w czasie”. Program nauczania historii w szkole podstawowej R. Tocha.

 1. Biologia

- ,,Program nauczania biologii i chemii ,,Puls życia’’ w klasach V-VIII. Anna Zdziennicka

- „Ciekawa biologia”.  Program nauczania biologii  w gimnazjum.. E. Kłos, W Kofta, M. Kukier -Wyrwicka

 1. Chemia

- Program nauczania chemii w szkole podstawowej. T. Kulawik, M. Litwin

- „Chemia Nowej Ery”.  Program nauczania chemii w gimnazjum. T. Kulawik, M. Litwin.

 1. Geografia

- Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej  ,,Planeta nowa’’. M.Tuz, B. Dzudzic

– „Planeta nowa” . Program nauczania geografii dla gimnazjum. Ewa Maria Tuz, D. Szczypiński.

 1. Matematyka

- „Matematyka z plusem” GWO  M. Dobrowolska, A. Mysior.

- „Matematyka z plusem” Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej. M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech.

- „Matematyka wokół nas” Program nauczania matematyki w klasach 4-6 w szkole podstawowej. E. Rosłon, H. Lewicka, B. Garbowska.

 1. Fizyka

- „ Spotkanie z fizyką” .  Program nauczania. G, Francuz-Ornat, T. Kulawik.

- Program nauczania fizyki w szkole podstawowej ,,Spotkanie z fizyką’’ G. Francuz – Ornat, T. Kulawik

 1. Informatyka

- „Informatyka dla ciebie” . Program nauczania informatyki w gimnazjum. 181/2009 E. Filipowicz.

- Program nauczania dla klas 4-8. J. Dulian, W. Hermanowski.

- „Lekcja z komputerem”  klasa 5,6 szkoły podstawowej. W. Jochemczyk, J. Krajewska-Kranas, W. Kranas.

 1. Religia

- „Pójść za Jezusem Chrystusem” AZ-3-01/10 ks. Jan Szept, Danuta Jaćkowiak.

- „ W drodze do wieczernika” klasa I-III szkoły podstawowej. Kom. Wych. Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

- „Poznaję Boga i w Niego wierzę” klasa IV-VI szkoły podstawowej. Kom. Wych. Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

- Pójść za Jezusem Chrystusem’’ Ks. P. Tomasik

 1. Plastyka

- „Sztuka tworzenia” program nauczania plastyki w gimnazjum. M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak.

- „Do dzieła” program nauczania do klasy 4-6 szkoły podstawowej. J. Lukas, K. Onak

- „Do dzieła” program nauczania do klasy 4-7 szkoły podstawowej. J. Lukas, K. Onak, M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak.

 1. Muzyka

- „Gra muzyka” Program nauczania muzyki w gimnazjum.  J. Oleszkowicz.

- „Lekcja muzyki”. Program nauczania muzyki w szkole podstawowej M. Gromek, K. Kilbach.

- Program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej – ,,Lekcje muzyki’’. M. Gomek, G. Kilbach

 1. Wychowanie fizyczne

- „Zdrowie. Sport.  Rekreacja.”  Program nauczania z wychowania fizycznego dla gimnazjum Urszula Kierczak, T. Glos.

- „Zabawa i sport” .  Program nauczania z wychowania fizycznego II etap edukacyjny szkoły podstawowej klasy IV-VI. Urszula Kierczak, T. Glos.

- Program nauczania z wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej K. Warchoł

 1. Język niemiecki

- Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej. A. Kubicki

- Program nauczania języka niemieckiego  dla klas I-III gimnazjum. Poziom III.O dla  początkujących M. Wawrzyniak.

 1. Zajęcia techniczne

 – Zajęcia techniczne. Program nauczania dla gimnazjum Urszula Białka.

- „Technika na co dzień”. Program nauczania dla klas IV-VI szkoły podstawowej. E. Bubak, E. Królicka.

- „Jak to działa”. Program nauczania techniki w szkole podstawowej. L. Łubecki, M. Łubecka.

 1. Wychowanie do życia w rodzinie

- Wędrując ku dorosłości. Program nauczania w gimnazjum. T. Król.

 1. Zajęcia artystyczne

 – „Sztuka w życiu – życie w sztuce”  Program zajęć artystycznych w gimnazjum B. Mikulik oraz  „ Muzyka”- zaj. artystyczne w gimnazjum.

 1. Edukacja dla bezpieczeństwa

- Program nauczania Edukacja dla bezpieczeństwa. M. Borowiecki.

 1. Wiedza o społeczeństwie

- KOSS – Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej. Nr 277/1/2010  A. Pacewicz.

 1. Przyroda

- „Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody w klasie IV szkoły podstawowej. J. Golonko.

- „Na tropach przyrody”. Program nauczania przyrody w klasie IV-VI szkoły podstawowej. B. Dziedzic.

 1. Edukacja wczesnoszkolna

- „Szkolni przyjaciele”. 813/1/2017, 813/2/2017. E Schumacher, I Zarzycka, K. Preibisz-Wola, prof. Dr hab. J. Hanisz.

- „Ćwiczenia z pomysłem”. Progam nauczania edukacji wczesnoszkolnej. J.  Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jesiocha, W. Went.

 1. Wychowanie przedszkolne

- ,,Kocham przedszkole’’ Program wychowania przedszkolnego. M.Pleskot, A. Staszewska – Mieszek