Koło Teatralne Języka Angielskiego

Teatr w czasach mass mediów jest wyjątkowym doświadczaniem, bo wymaga kontaktu człowieka z człowiekiem. Działania teatralne mają istotny wpływ na zdobywanie przez młodych ludzi różnego rodzaju kompetencji w procesie edukacji nieformalnej. Odgrywa on ogromną rolę na płaszczyźnie porozumienia między młodymi ludźmi, przyczyniając się do poznawania kultur i dialogu. Teatr wspaniale sprawdza się również we współpracy międzypokoleniowej.

Czasy, w których żyjemy narzucają konieczność doskonałej komunikacji nie tylko w języku rodzimym, ale także w języku angielskim, który uważanym jest współcześnie za międzynarodowy. Dziś młody, wykształcony człowiek swobodnie komunikuje się z przedstawicielami innych nacji. Nasza rola jako nauczycieli polega na zachęcaniu uczniów do przełamywania barier językowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu wszechstronnego rozwój ich osobowości, oraz uwrażliwieniu na odbiór słowa mówionego na scenie, dlatego też podjęłam się zorganizowania na zajęciach pozalekcyjnych – teatralnego koła języka angielskiego.

Teatr w życiu ucznia jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój, podobnie jak zabawa i lektura. Choć jest to bardzo trudna forma pracy, to może ona przynieść znakomite efekty i dać możliwość kształtowania własnego bytu w takim stopniu, na jaki nie pozwala życie realne. Oprócz wiedzy przekazywanej w atrakcyjny sposób, spełnia wiele funkcji wychowawczych i korzystnie wpływa na rozwój emocjonalny uczniów. Szeroko uaktywnia się fantazja ucznia, a także marzenia i zainteresowania. Współczesne założenia metodyki nauczania języków obcych uczniów   zalecają stosowanie technik teatralnych, wychodzących naprzeciw naturalnej tendencji uczniów do zabawy w odgrywanie ról. Szczególną ich odmianę stanowią inscenizacje, będące świetnym sposobem integracji umiejętności i wiedzy uczniów z różnych dziedzin, a nadto niosą wiele korzyści w zakresie poszerzenia ich kompetencji językowych, stanowiąc szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej. Teatr jest jedną z najciekawszych technik nauczania języka angielskiego, ponieważ stwarza możliwość prowadzenia dialogów, wypowiedzi językowych poprzez naśladowanie sytuacji rzeczywistych, codziennych w sposób zabawowy, a jednocześnie jest on adekwatny do zainteresowań uczniów – aktorstwo, zabawa w teatr, przebieranie się w stroje.

 Celem programu jest nie tylko uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych, ale jednocześnie wniesienie radości i uśmiechu w twórczą działalność młodzieży. Bycie aktorem dowartościowuje, sprawia, że uczniowie zaczynają wierzyć w siebie, zwłaszcza, gdy inni patrzą na nich z podziwem. Udział w spektaklu wiąże się też z przełamaniem wstydu i nieśmiałości. Program koła przedstawiany będzie na uroczystościach szkolnych i międzyszkolnych.

 Myślę, że taki rodzaj pracy z uczniem wzbogaci ofertę edukacyjną i wychowawczą naszej szkoły, a zajęcia te staną się dla młodzieży przyjemnością, zabawą i ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu.

                                                                                                                              Mgr Urszula Zaremba