Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 2 listopada 2018r.
  • 10 – 12 kwietnia 2019r.
  • 29 – 30 kwietnia 2019r.
  • 2 maja 2019r.