Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020:

  • 14   października 2019r
  • 2-3 stycznia 2020r.
  • 21-23  kwietnia 2020r.
  • 1    czerwca 2020 r.
  • 12  czerwca 2020r.