CHÓR SZKOLNY

chór

Celem zajęć jest:

  • rozwijanie umiejętności wokalnych,
  • poszerzanie repertuaru,
  • uświetnianie uroczystości szkolnych,
  • reprezentowanie i promocja szkoły w innych środowiskach,
  • integracja uczniów z różnych klas,
  • wyrabianie poczucia własnej wartości,
  • wdrażanie uczniów do aktywności artystycznej i kulturalnego     
  • wykorzystywania wolnego czasu,
  • rozwijanie ogólnej wrażliwości uczniów,
  • uwrażliwianie uczniów na tradycję i jej piękno poprzez śpiew.

 Zajęcia odbywają się w:      CZWARTKI – 13.45 – 14.30

Prowadząca: Elżbieta Banaszek