Program terapeutyczny „Ortograffiti” dla dyslektyków
-i nie tylko!

W naszej szkole, uczniowie przejawiający jakiekolwiek trudności szkolne, mają możliwość uczestniczenia w programie edukacyjno-terapeutycznym „Ortograffiti”, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.

Celem realizowanego programu jest podniesienie sprawności w zakresie poprawnego pisania, czytania ze zrozumieniem oraz stymulacja funkcji poznawczych uczestniczących w nauce czytania i pisania.

Praca z serią „Ortograffiti” polega na samodzielnej pracy w zakupionych przez uczniów zeszytach ćwiczeń oraz na systematycznych konsultacjach z nauczycielem prowadzącym.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w programie-zgłoś się do pedagoga.

Rodziców i uczniów zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej poświęconej programowi: www.ortograffiti.pl