Pracownie komputerowe

Nasza Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, które otrzymała w ramach programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pracownie zostały zakupione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” oraz „Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Europejskiego Funduszu Społecznego jest „udzielenie wsparcia na rzecz budowy otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy”.

Pierwszą pracownię komputerową szkoła pozyskała w listopadzie 2005r. Było wiele warunków, które należało spełnić wcześniej, by wziąć udział w projekcie:

 • skierować na szkolenie opiekuna pracowni internetowej,
 • skierować na warsztaty przedmiotowo-metodyczne nauczycieli,
 • przygotować pomieszczenie na pracownię komputerową z przyłączem internetowym, instalacją elektryczną oraz zabezpieczeniem sali drzwiami antywłamaniowymi.

Szkole została przekazana nowoczesna pracownia składającą się z:

 • serwera,
 • 10 komputerów stacjonarnych,
 • komputera przenośnego,
 • skanera,
 • drukarki laserowej,
 • wideoprojektora.

Komputery zostały wyposażone w 17”monitory LCD, system operacyjny Windows XP PL, pakiet Microsoft Office 2003 Prof. PL, oprogramowanie – Opiekun ucznia w Internecie oraz program antywirusowy.

   

 

Drugą pracownię jaką Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu pozyskało           w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymaliśmy w czerwcu 2007r. Pracownie wyposażono w:

 • serwer,
 • 10 komputerów stacjonarnych,
 • komputer przenośny,
 • drukarkę,
 • skaner,
 • wideoprojektor.

Wszystkie komputery posiadają 17”monitory LCD, system operacyjny Windows XP Prol, pakiet Microsoft Office Prof. Plus 2007 Pl, oprogramowanie – Opiekun ucznia w Internecie oraz program antywirusowy.

    

W styczniu 2008r. szkoła pozyskała „Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”. W skład ICIM wchodzi:

 • 4 komputery stacjonarne,
 • wielofunkcyjna drukarka.

Komputery zostały wyposażone w17”monitory LCD, system operacyjny Microsoft Vista Business Pl, pakiet Microsoft Office Pro. 2007 Win32 Polish, oprogramowanie – Opiekun ucznia w Internecie, program antywirusowy, oprogramowanie edukacyjne – multimedialna encyklopedia powszechna, atlas świata, słownik języka polskiego oraz słownik wyrazów obcych dla szkoły gimnazjalnej.

   

Pozyskane „Pracownie komputerowe dla szkół” i „Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” umożliwiają:

 • przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji poprzez zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej        i komunikacyjnej w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów,
 • umożliwienie realizacji zadań szkoły wynikających z nauczania technologii informacyjnej, informatyki i innych przedmiotów,
 • wdrażanie uczniów do samokształcenia i samodzielnego poszukiwania informacji oraz promowanie różnych form komunikacji z wykorzystaniem lokalnej i globalnej sieci komputerowej,
 • umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym,
 • pomoc w pracy wychowawczej szkoły poprzez wspieranie procesów integracji uczniów,
 • podniesienie jakości edukacji w kontekście możliwości wynikających              z członkostwa w UE,
 • promowanie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów w różnych wariantach organizacyjnych (lekcje w pracowni komputerowej, lekcje poza pracownią z wykorzystaniem komputera przenośnego i projektora).

Jesteśmy przekonani, że otrzymany przez placówkę sprzęt dobrze przysłuży się uczniom naszej szkoły, pozwalając zdobywać przez nich tak ważne w codziennym życiu i pracy zawodowej informatyczne umiejętności.