Samorząd szkolny

Samorząd szkolny 2017/2018

Przewodnicząca Samorządu Szkolnego – Weronika Wiśniewska
Wiceprzewodnicząca Samorządu Szkolnego – Marlena Bujniak

Wszystkie artykuły dotyczące pracy Samorządu Szkolnego:

_________________________________________________

Samorząd szkolny 2016/2017

Przewodnicząca Samorządu Szkolnego – Jan Rozbiewski
Wiceprzewodnicząca Samorządu Szkolnego – Gabriela Mędrzycka

_________________________________________________

Samorząd szkolny 2015/2016

Przewodnicząca Samorządu Szkolnego – Anna Murawiecka 
Wiceprzewodnicząca Samorządu Szkolnego – Anna Skulimowska
Sekretarz Samorządu Uczniowskiego –  Kinga Markuszewska

_________________________________________________

Samorząd szkolny 2014/2015

Przewodnicząca Samorządu Szkolnego – Sandra Jeziorska
Wiceprzewodnicząca Samorządu Szkolnego – Irmina Białek