Pedagog szkolny

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO:

  1. Diagnoza środowiska uczniów klas pierwszych oraz klas nowo powstałych.
  2. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.
  3. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.
  4. Współpraca z dyrekcją szkoły oraz nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi w zakresie kształcenia, wychowania i opieki i profilaktyki młodzieży szkolnej.
  5. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę.
  6. Doradztwo dla wychowawców odnośnie IPETów dla uczniów z orzeczeniami (pierwsze klasy).
  7. Założenie kart dla uczniów z opiniami z poradni p-p.