Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2019/2020

Termin Zadanie
2 września 2019 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
 3 września 2019 r. Rocznica II wojny światowej- uroczystości miejskie
 18 września 2019r. Zebrania z rodzicami
11 października 2019 r. Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej
14 października 2019r Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów
22 października 2019r. Dzień Patrona. Ślubowanie uczniów klas I
24 października 2019r. Dzień otwarty dla rodziców
1 listopada 2019 r. Wszystkich Świętych
8 listopada 2019 r. Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada 2019 r. Narodowe Święto Niepodległości – uroczystości miejskie
26 listopada 2019r. Moja ojczyzna Niepodległa- konkurs gminny dla klas I-IV
29 listopada 2019 r. Andrzejki szkolne
6 grudnia 2019 r. Mikołajki szkolne
17 grudnia 2019 r. Dzień otwarty dla rodziców
17-19 grudnia 2019r. Próbny egzamin dla uczniów klasy ósmej
20 grudnia 2019 r. Jasełka i wigilie szkolne
23-31 grudnia 2019 r. Zimowa przerwa świąteczna
2-3 stycznia 2020r. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów
6 stycznia 2020 r. Święto Trzech Króli
10 stycznia 2020r. Wystawienie ocen śródrocznych
15 stycznia 2020r. Klasyfikacja śródroczna uczniów
16 stycznia 2020r. Zebrania z rodzicami
21 stycznia 2020r. Dzień babci/dzień dziadka
28 stycznia 2020 r. Powiatowy konkurs recytatorski- Spotkanie z poezją
10-23 luty 2020r Ferie zimowe
14 lutego 2020 r. Szkolne walentynki
9 marca 2020 r. Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet
19 marca 2020 r. Dzień otwarty dla rodziców
21 marca 2020 r. Pierwszy Dzień wiosny
marzec-kwiecień 2020 r. Rekolekcje
9-14 kwietnia 2020r. Wiosenna przerwa świąteczna
21-23 kwietnia 2020 r. Egzaminy ośmioklasisty
1 maja 2020 r. Święto Pracy
2 maja 2020 r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
3 maja 2020r. Święto konstytucji 3 Maja
7 maja 2020 r. Święto Konstytucji 3 Maja- akademia
21 maja 2020r. Dzień otwarty dla rodziców
26 maja 2020 r. Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki-
6 czerwca 2020 r. Uroczystości związane z Dniem Dziecka.
11 czerwca 2020r Boże Ciało
1 czerwca 2020 r Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
12 czerwca 2020r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
15- 16 czerwca 2020r.  Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych
17 czerwca 2020r. Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych
18 czerwca 2020 r. Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
25 czerwca 2020r.  Uroczyste zakończenie uczniów klas VIII
26 czerwca 2020 r. Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
29 czerwca 2020 r. Posiedzenie podsumowujące rady pedagogicznej
25–31 sierpnia 2020 r. Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych