Koło plastyczne

plasCelem zajęć jest:        

 • stymulowanie wszechstronnego rozwoju ucznia
 • pobudzanie i rozwijanie umiejętności plastycznych
 • kształtowanie osobowości poprzez aktywną działalność plastyczną
 • kształtowanie postawy twórczej i wyzwolenia radości tworzenia
 • usprawnianie manualne
 • rozwijanie percepcji wzrokowej ” oko-ręka-mózg „
 • rozwijanie wyobraźni i logicznego myślenia
 • rozwijanie twórczej inicjatywy i wiary w siebie
 • prezentacja prac uczniów ( wystawy, udział w konkursach)
 • integracja uczniów z różnych klas,
 • wyrabianie poczucia własnej wartości,
 • wdrażanie uczniów do aktywności artystycznej i kulturalnego wykorzystywania wolnego czasu,
 • działalność na rzecz szkoły (dekoracje, udział w konkursach, itp.)

 Zajęcia odbywają się we:

PONIEDZIAŁKI – 14.25 – 15.15

PIĄTKI – 8. 00 – 8. 45.         

Prowadząca: Elżbieta Banaszek