Koło plastyczne

plasCelem zajęć jest:        

 • stymulowanie wszechstronnego rozwoju ucznia
 • pobudzanie i rozwijanie umiejętności plastycznych
 • kształtowanie osobowości poprzez aktywną działalność plastyczną
 • kształtowanie postawy twórczej i wyzwolenia radości tworzenia
 • usprawnianie manualne
 • rozwijanie percepcji wzrokowej ” oko-ręka-mózg „
 • rozwijanie wyobraźni i logicznego myślenia
 • rozwijanie twórczej inicjatywy i wiary w siebie
 • prezentacja prac uczniów (wystawy, udział w konkursach)
 • integracja uczniów z różnych klas,
 • wyrabianie poczucia własnej wartości,
 • wdrażanie uczniów do aktywności artystycznej i kulturalnego wykorzystywania wolnego czasu,
 • działalność na rzecz szkoły (dekoracje, udział w konkursach, itp.)

 

Zajęcia odbywają się we:

 WTOREK – 8.00 – 8.45 – 6b;  12.50 – 13.35 – 6a

 

   Prowadząca: Elżbieta Banaszek