Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Aktualne ogłoszenia o naborze zamieszczane są w
Biuletynie Informacji Publicznej Gimnazjum

http://gimntluszcz.edu.pl/bip


Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Nazwa stanowiska Termin składania dokumentów Plik z ogłoszeniem
Nauczyciel plastyki 20.07.2013
Nauczyciel muzyki, zajęć artystycznych, koło muzyczne, koło artystyczne 20.07.2013
Nauczyciel matematyki 20.07.2013
Nauczyciel geografii 20.07.2013
Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa 20.07.2013

 

Druki do pobrania: