DRUŻYNA HARCERSKA

 

Harcerstwo ma na celu wychowanie metodą harcerską –   w myśl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego – dzielnych, prawych i zdolnych do poświęceń ludzi.

W wychowaniu harcerskim chodzi przede wszystkim o stwarzanie warunków do harmonijnego i pełnego rozwoju człowieka we wszystkich obszarach jego osobowości: duchowym, emocjonalnym, intelektualnym i fizycznym oraz pomoc w odnalezieniu miejsca w społeczeństwie prowadzącego ku spełnieniu człowieka jako osoby ludzkiej.

Cechą wychowania harcerskiego jest szczególne uwrażliwienie młodego pokolenia na przyjmowanie postaw i realizację działań najbardziej potrzebnych współczesnej Polsce.

 

ZBIÓRKI HARCERSKIE – co druga sobota – 11.00 – 13.00
(czas zbiórek może się zmieniać, zainteresowani będą informowani na bieżąco)

                        Drużynowa – pwd. Elżbieta Banaszek