MATEMATYKA DLA CHĘTNYCH

Na zajęcia zapraszam osoby, które:
- nie radzą sobie z bieżącym materiałem
– chcą powtórzyć materiał przed sprawdzianem, kartkówką
– chcą rozwijać zainteresowania matematyczne
– rozszerzać swoje wiadomości ponad program nauczania

Paweł Siwik