Koło turystyczne

POWIATOWY RAJD ROWEROWY Z NATURĄ I KULTURĄ
„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE”

 29 września 2015r. już po raz drugi, odbył się „Powiatowy rajd rowerowy z naturą i kulturą” „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Koło turystyczne wraz z uczniami Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu chętnie zaangażowało się w to przedsięwzięcie. Organizatorem rajdu był Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w Tłuszczu. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Powiatu Wołomińskiego oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Zespole Szkół w Tłuszczu.

Uczestnikami rajdu byli uczniowie szkół z Tłuszcza, Klembowa, Jasienicy, Stryjek, Mokrej Wsi,  Urli oraz Miąsego. Łącznie trasę liczącą 42km przejechało 160 osób!!!

Przedsięwzięciu przyświecały ważne cele: popularyzacja walorów przyrodniczych powiatu wołomińskiego oraz wytyczonych na tym terenie szlaków rowerowych, promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku w tym turystyki rowerowej, integracja społeczności szkolnej, utrwalanie wiedzy dotyczącej przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.

Trasa rajdu wiodła od Tłuszcza – zbiórka na placu Zespołu Szkół, przez Chrzęsne, Sulejów aż do Grabowa. W Chrzęsnem na uczestników rajdu czekała przewodnik Pani Anna Kękuś – Poks, która zapoznała młodzież z pałacem i jego historią. Punktem docelowym było gospodarstwo agroturystyczne w Grabowie „Mazowiecki Zaścianek”, gdzie odbyło się podsumowanie rajdu, wręczenie pamiątkowych statuetek i dyplomów oraz ognisko gdzie można było zjeść pieczone kiełbaski i napić się herbaty z malinami. Wszystkim wszystko smakowało zwłaszcza dlatego, że panowała wspaniała atmosfera.

Motto rajdu miało zwrócić uwagę młodzieży, że nasze okolice, choć nie ma tu gór, morza czy jezior, są również atrakcyjne i można tu wspaniale spędzić czas i już czekamy na kolejny rajd za rok…