Rekrutacja

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/21

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu informuje, że od dnia 02 marca 2020r do 27 marca 2020r. w sekretariacie szkoły będą prowadzone zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021.

Przy zapisie rodzic powinien okazać:

Niezbędne informacje:
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz na rok szkolny 2020/2021

 

 ______________________________________________________________

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu informuje, że od dnia 02 marca 2020r do 16 marca 2020r. w sekretariacie szkoły będą prowadzone zapisy dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

Do klasy pierwszej przyjmowane są z urzędu dzieci, które mieszkają w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z wydziału ewidencji ludności.

Przy zapisie rodzic powinien okazać:

 

Niezbędne informacje:
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz na rok szkolny 2020/21