Drużyna Marzeń w Instytucie Sportu

Szkolna Drużyna Siatkówki dziewcząt – Drużyna Marzeń wzięła udział w badaniach talentów sportowych w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Udział w projekcie był możliwy dzięki realizacji programu Szkolny Klub Sportowy Ministerstwa Sportu i Turystyki realizowanym przez Unie Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza. Badania obejmowały spotkanie z psychologiem sportu, pobranie materiału genetycznego, pomiary antropometryczne, badanie mineralizacji tkanki kostnej oraz test siły dynamicznej na platformie dynamometrycznej.

Badania te są niezbędne w procesie naboru i selekcji w celu trafnej identyfikacji osób uzdolnionych sportowo. Bardzo dziękujemy kierownikowi badań antropolog dr Annie Pastuszak , pracownikom instytutu oraz wszystkim zaangażowanym w ten projekt.

Trener i opiekun drużyny
Waldemar Sitek