Szkolny konkurs – czytanie ze zrozumieniem

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY PIERWSZEJ

„MISTRZ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM”

Organizator:
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu

Osoby odpowiedzialne:
Katarzyna Romańska

Uczestnicy:
Uczniowie klasy I

Cele konkursu:

 • doskonalenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem, pisania i wykorzystywania wiedzy w praktyce oraz korzystania z podanych informacji
 • kształtowanie koncentracji
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów,
 • zachęcanie do zdobywania wiedzy i umiejętności;
 • kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji i radzenia sobie ze stresem.

Organizacja konkursu:

 1. W konkursie biorą udział uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu.
 2. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:

I etap przeprowadzają wychowawcy na podstawie testu czytania ze zrozumieniem. W pierwszym etapie biorą udział wszyscy uczniowie.

II etap odbędzie się 05.06.2019r o godz.11.30 w sali nr 6

Konkurs przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły organizującej konkurs. W drugim etapie bierze udział 10 uczniów: z klasy IA – 5 i 5 uczniów z klasy IB, którzy zdobyli najwyższe wyniki podczas etapu I.

Uczniowie otrzymają karty pracy do cichego czytania ze zrozumieniem, zapisują odpowiedzi na postawione pytania w czasie 45 minut.

 1. Organizatorzy są odpowiedzialni za:
 • przygotowanie testów dla II etapu konkursu,
 • przeprowadzenie II etapu konkursu,
 • sprawdzenie prac napisanych w II etapie konkursu,
 • wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników.
 1. W terminie 10 dni od daty przeprowadzenia poszczególnych etapów organizator podaje do publicznej wiadomości wyniki punktowe.
 2. Mistrzem czytania ze zrozumieniem zostanie uczeń, który uzyska najwięcej punktów z etapu II. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kilku uczniów, przyznane zostaną miejsca równorzędne.
 3. Kryteria oceny:
 • poprawność odpowiedzi,
 • zrozumienie czytanego tekstu.

Nagrody:

 • Uczestnicy II etapu otrzymują pamiątkowe dyplomy.
 • Laureaci finału (I, II, III miejsce) otrzymują nagrody książkowe.

Uwagi końcowe:

Sytuacje, które nie zostały przewidziane w regulaminie rozstrzyga komisja konkursowa