Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego w naszej szkole referendum strajkowego 100% ogółu biorących udział w referendum opowiedziało się za strajkiem.

W związku z powyższym informujemy, iż od dnia 08.04.2019r. pracownicy szkoły przystępują do strajku.

Ze względu na zaistniałą sytuację szkoła będzie zapewniała opiekę zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno –  wychowawczych w tym godzin pracy świetlicy.

Za utrudnienia z góry przepraszamy.

Dyrekcja Szkoły

Załącznik: List Mazowieckiego Kurator Oświaty do Rodziców