VII POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI „SPOTKANIE Z POEZJĄ”


REGULAMIN KONKURSU

 1. CELE KONKURSU:
 • upowszechnianie twórczości poetów polskich
 • rozbudzenie zainteresowań artystycznych młodzieży z zakresu recytacji i teatru
 • odkrywanie i promowanie młodych talentów z terenu powiatu wołomińskiego
 • integracja młodzieży z powiatu wołomińskiego
 1. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
 • Konkurs jest skierowany do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum
 • W konkursie biorą udział tylko reprezentanci poszczególnych szkół
 • Konkurs jest przeprowadzany w kategoriach:
  • recytacja
  • teatr jednego autora
  • miniatura teatralna
  • poezja śpiewana
 • Każdy uczestnik przygotowuje 1 utwór autorstwa ADAMA MICKIEWICZA
 • W miniaturze teatralnej i teatrze jednego aktora dopuszczalna jest kompilacja kilku utworów.
 1. PRZEBIEG KONKURSU:

Konkurs przebiega w II etapach.

 • I etap – eliminacje szkolne
 • II etap – finał (konkurs powiatowy) w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu.
 • Koordynatorzy szkolnych eliminacji zgłaszają w formie pisemnej mailowo lub faksem po 1 uczestniku z każdej kategorii, z wyjątkiem miniatury teatralnej, w której może wystąpić maksymalnie 3 uczestników. W poezji śpiewanej dopuszczalny solista lub duet śpiewający (osoba akompaniująca jest tylko osobą towarzyszącą i nie bierze udziału w konkursie.
 • Opiekunowie zgłaszają uczestników do 15 marca 2019 roku.
 1. ZASADY PREZENTACJI:
 • Wszyscy uczestnicy występują bez mikrofonów.
 • Uczestnicy konkursu w kategorii miniatura teatralna i teatr jednego aktora samodzielnie przygotowują potrzebne rekwizyty.
 • Uczestnicy konkursu w kategorii poezja śpiewana samodzielnie przygotowują podkład muzyczny czy też akompaniament.
 • Konkurs ocenia profesjonalne jury.
 1. KRYTERIA OCENY:
 • Dobór repertuaru.
 • Interpretacja tekstu.
 • Zasadność użycia rekwizytu lub kostiumu.
 • Poprawność językowa.
 • Dykcja i intonacja, emisja głosu.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

„Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.”

 1. ODPOWIEDZIALNA: Agata Kosiorowska tel. 692 523 092

Zgodnie z obowiązującym prawem w UE z 25 maja 2018 roku – RODO, wszystkie dane uczestników konkursu wykorzystane będą tylko na jego potrzeby. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulamin.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA: