Spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych

Dnia 14 stycznia 2019r. uczniowie klas IVa, IVb, Va, Vb, VIa, VIIa wzięli udział w spotkaniu z Panią nadkomisarz Wiolettą Zychnowską z Komendy Policji w Wołominie. Spotkanie dotyczyło praw, obowiązków i zachowania uczniów w szkole. Pani nadkomisarz odpowiadała na pytania dzieci związane z codzienną egzystencją uczniów na terenie szkoły. W trakcie spotkania poruszane były tematy dotyczące odpowiedzialności prawnej dzieci i ich rodziców za przestępstwa popełnione przez uczniów: agresję, nękanie i cyberprzemoc.