Oddz. dwujęzyczne

Język angielski nie tylko na lekcjach angielskiego

W naszej szkole obok tradycyjnych zajęć języka angielskiego uczniowie począwszy od klasy VII (klasa dwujęzyczna) uczestniczą w lekcjach z innych przedmiotów w języku angielskim.

Na wybranych przedmiotach, adekwatnie do nauczanych treści, wprowadzane jest angielskie słownictwo specjalistyczne.

Zadaniem nauczania dwujęzycznego jest pomoc w:

  • zlikwidowaniu bariery w posługiwaniu się językiem angielskim
  • swobodne i naturalne posługiwanie się angielsk...     czytaj dalej...

Podstawy prawne nauczania dwujęzycznego

Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe w szkole podstawowej można tworzyć odziały dwujęzyczne. Przez odział dwujęzyczny rozumie się oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne.

Do oddziału dwujęzycznego przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowi...     czytaj dalej...