Dla rodzica

Przedłużony okres kształcenia na odległość

Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej trwa nadal stan epidemii związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wobec utrzymującej się liczby zachorowań, wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży oraz o ograniczeniu – w terminie od 12 marca do 28 czerwca 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty (rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Zasady wznowienia działaności i organizacji zajęć

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć

Kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół

Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećm...     czytaj dalej...

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/21 PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W TŁUSZCZU