Dla rodzica

Ogłoszenie

- Zakończenie roku szkolnego dla uczniów z klas gimnazjalnych  Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu odbędzie się 18 czerwca 2019r. o godz. 15.00;
– Zakończenie roku szkolnego dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu odbędzie się 19 czerwca 2019r. o godz. 10.00.

Informacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu informuje,  iż w związku z falą upałów od dnia 11.06.2019r do 14.06.2019r. zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w szkole zostaną skrócone i będą trwały po 30 minut.

ZEBRANIE

Dnia 17.06.2019r. o godz. 17.30 w salce rekreacyjno – sportowej w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu odbędzie się zebranie rodziców, których dzieci w roku szkolnym 2019/2020 będą uczęszczały do oddziałów przedszkolnych „0”.

ZEBRANIA Z RODZICAMI
DZIEŃ OTWARTY

23.05.2019r. (czwartek)

  • 17.00 – zebranie klas: 0a, 0b, Ia, Ib,  IIa, IIb, IVb, Vb;
  • 17.30 – zebranie ogólne w salce rekreacyjno – sportowej „Koncert dla Mamy i Taty”;
  • 18.15 – zebranie klas: IIIaSP, IVa, Va, VIa, VIIa, IIIaG, IIIbG, IIIcG, IIIdG;
  • 18.30 – 19.30 – indywidualne spotkania z rodzicami w salce rekreacyjno – sportowej.

INFORMACJA

 

Szanowni Rodzice,

w związku z zawieszeniem strajku informujemy, iż oddziały przedszkolne wracają do szkoły od dnia 29.04.2019r. i będą pracować zgodnie z planem pracy.
Uczniowie Szkoły Podstawowej na zajęcia wracają od dnia 06.05.2019r.
29-30.04.2019r. oraz 02.05.209r. to dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej.
W tych dniach szkoła zapewnia uczniom SP opiekę w godzinach 07:00-17:00.
W dniach 29-30.04.2019r. oraz 02.05.2019r. nie będzie obiadów.

Informacja

Przypominamy Państwu, że 29 i 30 kwietnia 2019r. oraz 2 maja 2019r. to dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów.

Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego w naszej szkole referendum strajkowego 100% ogółu biorących udział w referendum opowiedziało się za strajkiem.

W związku z powyższym informujemy, iż od dnia 08.04.2019r. pracownicy szkoły przystępują do strajku.

Ze względu na zaistniałą sytuację szkoła będzie zapewniała opiekę zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno –  wychowawczych w tym godzin pracy świetlicy.

Za utrudnienia z góry przepraszamy.

Dyrekcja Szkoły

Załącznik: List Mazowieckiego Kurator Oświaty do Rodziców